GIỚI THIỆU

logo sohava

Sohava xoay quanh các vấn đề về môi trường.

Sự ra đời của Sohava là cung cấp các thông tin, bài viết hữu ích về các vấn đề môi trường và bảo vệ sức khỏe. Giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi nguời trong việc bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe của chính bản thân.

Bên cạnh đó, Sohava mong muốn phát triển và đưa ra các giá trị về nội dung, các đánh giá sản phẩm thân thiện môi trường đến những quan tâm.

Chuyển đến thanh công cụ