Tin Tức
Tiền rác ở nhà bạn là bao nhiêu tiền
Tin Tức

Tiền rác ở nhà bạn là bao nhiêu tiền?

Sử dụng sản phẩm hữu cơ: Hiện nay tiền rác thải sinh hoạt cho mỗi hộ gia đình/ nóc gia có thể chia thành 3 khoản như sau: Tiền thu gom rác thải sinh hoạt ( từ hộ gia đình tới điểm hẹn hoặc trạm trung chuyển) Tiền vận chuyển ( từ điểm hẹn đến […]

  • 1
  • 2