author-avatar

Về Nguyễn Thanh Trường

Sinh viên ngành Digital Marketing. Yêu nghệ thuật, hay đọc sách, chạy bộ và có một ước mơ nho nhỏ cho trái đất thêm xanh! Fb: https://facebook.com/truonggin07